event image event image

Albumy typizacyjne PTPiREE

Poniżej publikujemy pełną ofertę wydawniczą z zakresu albumów typizacyjnych PTPiREE. Wymieniono wszystkie albumy typizacyjne, ceny jednostkowe poszczególnych tomów, ceny całych albumów oraz spisy treści poszczególnych tomów.

 

PTPiREE-27/01-2017 Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50-120 mm2 w układzie płaskim, na żerdziach wirowanych LSNi 50-120   200 zł + 23%
wersja papierowa
 
PTPiREE-27/01-2017 Album linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20 kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50÷120 mm2 w układzie płaskim, na żerdziach wirowanych LSNi 50÷120 - Tom I   40 zł + 23%
wersja papierowa
pobierz
PTPiREE-27/02a-2018 Album słupów z łącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50÷120 mm2 w układzie płaskim na żerdziach wirowanych. Rozłączniki typu uchylnego LSNi-o 50÷120 - Tom II część 1   35 zł + 23%
wersja papierowa
pobierz
PTPiREE-27/02b-2018 Album słupów z łącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50÷120 mm2 w układzie płaskim na żerdziach wirowanych. Łączniki budowy zamkniętej sterowane radiowo LSNi-os 50÷120 - Tom II część 2   35 zł + 23%
wersja papierowa
pobierz
PTPiREE-27/03a-2018 Album słupów z głowicami kablowymi i łącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50÷120 mm2 w układzie płaskim na żerdziach wirowanych. Rozłączniki typu uchylnego LSNi-g 50÷120 - Tom III część 1   35 zł + 23%
wersja papierowa
pobierz
PTPiREE-27/03b-2018 Album słupów z głowicami kablowymi i łącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50÷120 mm2 w układzie płaskim na żerdziach wirowanych. Łączniki budowy zamkniętej sterowane radiowo LSNi-gs 50÷120 - Tom III część 2   35 zł + 23%
wersja papierowa
pobierz
PTPiREE-27/04-2018 Album linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20 kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50÷120 mm2 w układzie płaskim, na żerdziach wirowanych. Konstrukcje stalowe do tomów I, II i III LSNi 50÷120 + LSNi-o 50÷120 + LSNi-os 50÷120 + LSNi-g 50÷120 + LSNi-gs 50÷120 - Tom IV   30 zł + 23%
wersja papierowa
pobierz
         
PTPiREE-01 Albumy linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami gołymi AL 25-95 mm2 na żerdziach wirowanych Lnn   200 zł + 23% VAT  
PTPiREE-01/01-1998 Album linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami gołymi AL 25-95 mm2 na żerdziach wirowanych Lnn – układ przewodów prostokątny   80 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-01/02-1998 Album linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami gołymi AL 25-95 mm2 na żerdziach wirowanych Lnn – układ przewodów płaski   80 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-01/03-1998 Album linii napowietrznych niskiego napięcia z przewodami gołymi AL 25-95 mm2 na żerdziach wirowanych Lnn – album konstrukcji stalowych   80 zł + 23% VAT pobierz
         
PTPiREE-02 Albumy linii napowietrznych wielotorowych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi o przekroju 25-120 mm2 Lnni   320 zł + 23% VAT  
PTPiREE-02/01-1999 Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi o przekroju 25-120 mm2 Lnni – linie napowietrzne wielotorowe niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi AsXS i AsXSn na słupach z żerdzi żelbetowych typu ŻN   100 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-02/02-1999 Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi o przekroju 25-120 mm2 Lnni – linie napowietrzne wielotorowe niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi AsXS i AsXSn na słupach z żerdzi wirowanych typu E i ELV   100 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-02/03-1999 Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi o przekroju 25-120 mm2 Lnni – linie napowietrzne wielotorowe niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi AsXS i AsXSn na słupach z żerdzi drewnianych   100 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-02/04-1999 Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi o przekroju 25-120 mm2 Lnni – album konstrukcji stalowych do tomów I, II, III   60 zł + 23% VAT pobierz
         
PTPiREE-02/03'-2000

Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi o przekroju 25-120 mm2 Lnni – linie napowietrzne wielotorowe niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi AsXS i AsXSn na słupach z żerdzi drewnianych – opracowany na podstawie „Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać żerdzie drewniane do budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych”

  100 zł + 23% VAT pobierz
         
PTPiREE-26/01-2015 Album linii napowietrznych wielotorowych niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi o przekroju 25-120 mm2 Lnni – linie napowietrzne wielotorowe niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi AsXS i AsXSn na żerdziach wirowanych   200 zł + 23% VAT pobierz
         
PTPiREE-03/01-1999 Album przyłączy napowietrznych i kablowych niskiego napięcia Lnn-pi – przyłącza z przewodami izolowanymi AsXSn oraz kablami YAKY i YKY   90 zł + 23% VAT pobierz
         
PTPiREE-04/01-2000 Wytyczne podwieszania dodatkowych obwodów niskiego napięcia w istniejących liniach napowietrznych Lnn+Lnni
Linie napowietrzne niskiego napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi AsXS i AsXSn na istniejących liniach niskiego napięcia z przewodami gołymi na słupach z żerdzi ŻN
  90 zł + 23% VAT pobierz
         
PTPiREE-05 Albumy słupowych stacji transformatorowych typu STSR na żerdziach wirowanych   290 zł + 23% VAT  
PTPiREE-05/05-1998 Suplement do albumu słupowych stacji transformatorowych na żerdzi pojedynczej typu STSRu-20/250 i STSR-20/400 na żerdziach wirowanych typu E i ELV – rysunki montażowo-elektryczne   90 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-05/06-1998 Suplement do albumu słupowych stacji transformatorowych dwużerdziowych typu STSRpu-20/250 i STSRp-20/400 na żerdziach wirowanych typu E i ELV – rysunki montażowo-elektryczne   90 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-05/07-1998 Suplement do albumu słupowych stacji transformatorowych dla pojedynczych odbiorców STSR-PO-20/25 na żerdziach wirowanych typu E i ELV – rysunki montażowo-elektryczne   90 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-05/08-1998 Suplement do albumu słupowych stacji transformatorowych STSRu-20/250, STSR-20/400, STSRpu-20/250, STSRp-20/400 i STSR-PO na żerdziach wirowanych typu E i ELV – konstrukcje stalowe do tomów V, VI, VII   60 zł + 23% VAT pobierz
         
PTPiREE-21 Album słupowych stacji transformatorowych SN/nn STN, STNu z transformatorami o mocy do 630 kVA na żerdziach wirowanych   280 zł + 23% VAT  
PTPiREE-21/01-2007 Album słupowych stacji transformatorowych SN/nn STN, STNu z transformatorami o mocy do 630 kVA na żerdziach wirowanych – rozwiązania stacji   110 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-21/02-2007 Album słupowych stacji transformatorowych SN/nn STN, STNu z transformatorami o mocy do 630 kVA na żerdziach wirowanych – rysunki elektryczno – montażowe stacji   110 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-21/03-2007 Album słupowych stacji transformatorowych SN/nn STN, STNu z transformatorami o mocy do 630 kVA na żerdziach wirowanych – rysunki konstrukcji stalowych   100 zł + 23% VAT pobierz
         
PTPiREE-06 Albumy słupowych stacji transformatorowych typu STSd na żerdziach drewnianych   240 zł + 23% VAT  
PTPiREE-06/01-2001 Album słupowych stacji transformatorowych STSd 20/04 kV z transformatorami mocy 250 kVA na żerdziach drewnianych – album rozwiązań stacji   90 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-06/02-2001 Album słupowych stacji transformatorowych STSd 20/04 kV z transformatorami mocy 250 kVA na żerdziach drewnianych – rysunki elektryczno – montażowe   90 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-06/03-2001 Album słupowych stacji transformatorowych STSd 20/04 kV z transformatorami mocy 250 kVA na żerdziach drewnianych – rysunki konstrukcji stalowych   90 zł + 23% VAT pobierz
         
PTPiREE-07 Albumy linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi w układzie trójkątnym na żerdziach wirowanych typu E i ELV LSN 35(50) i 70(50)   360 zł + 23% VAT
tomy I-IV / tomy V-VIII
 
PTPiREE-07/01-2002 Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSN – przewody AFL-6 35 i 50 mm2– układ przewodów trójkątny   100 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-07/02-2002 Album słupów z odłącznikami i rozłącznikami dla linii średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSN-o – przewody AFL-6 35 i 50 mm2 – układ przewodów trójkątny   100 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-07/03-2002 Album słupów z głowicami kablowymi i odłącznikami dla linii średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSN-g – przewody AFL-6 35 i 50 mm2 – układ przewodów trójkątny   100 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-07/04-2002 Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSN + LSN-o + LSN-g – przewody AFL-6 35 i 50 mm2 - konstrukcje stalowe do tomów I, II i III   100 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-07/05-2002 Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSN – przewody AFL-6 70 i 50 mm2 – układ przewodów trójkątny   100 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-07/06-2002 Album słupów z odłącznikami i rozłącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSN-o – przewody AFL-6 70 i 50 mm2 – układ przewodów trójkątny   100 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-07/07-2002 Album słupów z głowicami kablowymi i odłącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSN-g – przewody AFL-6 70 i 50 mm2 – układ przewodów trójkątny   100 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-07/08-2002 Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSN + LSN-o + LSN-g – przewody AFL-6 70 i 50 mm2 – konstrukcje stalowe do tomów V, VI i VII   100 zł + 23% VAT pobierz
         
PTPiREE-24 Albumy linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi w układzie trójkątnym na żerdziach wirowanych typu E i ELV LSN 35(50) i 70(50)   460 zł + 23% VAT
tomy I-IV / tomy V-VIII
 
PTPiREE-24/01-2011 Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSN 35(50) - przewody AFL-6 35 i 50 mm2 - układ trójkątny   140 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-24/02-2011 Album słupów z odłącznikami i rozłącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSN-o 35(50) - przewody AFL-6 35 i 50 mm2 - układ trójkątny   140 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-24/03-2011 Album słupów z głowicami kablowymi, odłącznikami i rozłącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSN-g 35(50) - przewody AFL-6 35 i 50 mm2 - układ trójkątny   140 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-24/04-2011 Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi AFL-6 35 i 50 mm2 w układzie trójkątnym na żerdziach wirowanych LSN 35(50) + LSN-o 35(50) + LSN-g 35(50) - konstrukcje stalowe do tomów I, II i III   100 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-24/05-2011 Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSN 70(50) - przewody AFL-6 70 i 50 mm2 - układ trójkątny   140 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-24/06-2011 Album słupów z odłącznikami i rozłącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSN-o 70(50) - przewody AFL-6 70 i 50 mm2 - układ trójkątny   140 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-24/07-2011  Album słupów z głowicami kablowymi, odłącznikami i rozłącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSN-g 70(50) - przewody AFL-6 70 i 50 mm2 - układ trójkątny   140 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-24/08-2011 Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi AFL-6 70 i 50 mm2 w układzie trójkątnym na żerdziach wirowanych LSN 70(50) + LSN-o 70(50) + LSN-g 70(50) - konstrukcje stalowe do tomów V, VI i VII   100 zł + 23% VAT pobierz
         
PTPiREE-08 Albumy linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi w układzie płaskim na żerdziach wirowanych LSN 70 (50)   320 zł + 23% VAT  
PTPiREE-08/01-2000 Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi 70-50 mm2 na żerdziach wirowanych  LSN 70(50) – układ przewodów płaski   90 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-08/02-2000 Album słupów z odłącznikami i rozłącznikami dla linii średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi 70-50 mm2 na żerdziach wirowanych LSN-o 70(50) – układ przewodów płaski   90 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-08/03-2000 Album słupów z odłącznikami i głowicami kablowymi dla linii średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi 70-50 mm2 na żerdziach wirowanych LSN-g 70(50) – układ przewodów płaski   90 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-08/04-2000 Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi 70-50 mm2 na żerdziach wirowanych LSN 70(50) + LSN-o 70(50) + LSN-g 70(50) – konstrukcje stalowe do tomów I, II, III   90 zł + 23% VAT pobierz
         
PTPiREE-23 Albumy linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi w układzie płaskim na żerdziach wirowanych LSN 70 (50)   360 zł + 23% VAT  
PTPiREE-23/01-2008 Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi 70-50 mm2 na żerdziach wirowanych  LSN 70(50) – układ przewodów płaski   110 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-23/02-2008 Album słupów z odłącznikami i rozłącznikami dla linii średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi 70-50 mm2 na żerdziach wirowanych LSN-o 70(50) – układ przewodów płaski   110 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-23/03-2008 Album słupów z odłącznikami i głowicami kablowymi dla linii średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi 70-50 mm2 na żerdziach wirowanych LSN-g 70(50) – układ przewodów płaski   110 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-23/04-2008 Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi 70-50 mm2 na żerdziach wirowanych LSN 70(50) + LSN-o 70(50) + LSN-g 70(50) – konstrukcje stalowe do tomów I, II, III   80 zł + 23% VAT pobierz
         
PTPiREE-09 Albumy linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSN 120 (70) - układ przewodów płaski i trójkątny   280 zł + 23% VAT  
PTPiREE-09/01-1998 Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi AFL-6 120 i 70 mm2 na żerdziach wirowanych LSN 120 (70)   80 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-09/02-1998 Album słupów z odłącznikami i rozłącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi AFL-6 120 i 70 mm2 na żerdziach wirowanych LSN-o 120 (70)   80 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-09/03-1998 Album słupów z głowicami kablowymi i odłącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi AFL-6 120 i 70 mm2 na żerdziach wirowanych LSN-g 120 (70)   80 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-09/04-1998 Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi AFL-6 120 i 70 mm2 na żerdziach wirowanych LSN 120 (70) + LSN-o 120 (70) + LSN-g 120 (70) – konstrukcje stalowe do tomów I, II i III   80 zł + 23% VAT pobierz
         
PTPiREE-25 Albumy linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSN 120 (70) - układ przewodów płaski i trójkątny   500 zł + 23% VAT  
PTPiREE-25/01-2012 Album linii mapowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi AFL-6 120 i 70 mm2 w układzie płaskim i trójkątnym na żerdziach wirowanych LSN 120 (70)   150 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-25/02-2012 Album słupów z odłącznikami i rozłącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi AFL-6 120 i 70 mm2 w układzie płaskim i trójkątnym na żerdziach wirowanych LSN-o 120 (70)   150 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-25/03-2012 Album słupów z głowicami kablowymi, odłącznikami i rozłacznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi AFL-6 120 i 70 mm2 w układzie płaskim i trójkątnym na żerdziach wirowanych LSN-g 120 (70)   150 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-25/04-2012 Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi AFL-6 120 i 70 mm2 w układzie płaskim i trójkątnym na żerdziach wirowanych LSN 120 (70) + LSN-o 120 (70) + LSN-g 120 (70) – konstrukcje stalowe do tomów I, II i III   120 zł + 23% VAT pobierz
         
PTPiREE-14 Albumy linii dwutorowych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSN   240 zł + 23% VAT  
PTPiREE-14/01-2001 Album linii dwutorowych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami AFL-6 120 i 70 mm2 na żerdziach wirowanych   90 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-14/02-2001 Album słupów z odłącznikami i głowicami kablowymi dla dwutorowych linii napowietrznych średniego napięcie 15-20 kV z przewodami gołymi AFL-6 120 i 70 mm2 na żerdziach wirowanych   90 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-14/03-2001 Album linii dwutorowych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi AFL-6 120 i 70 mm2 na żerdziach wirowanych – konstrukcje stalowe do tomów I i II   90 zł + 23% VAT pobierz
         
PTPiREE-17/01-1997 Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi na żerdziach wirowanych LSN-PR - punkty pomiarowe (rozliczeniowe) linii z przewodami AFL-6 35, 50 i 70 mm2   80 zł + 23% VAT pobierz
         
PTPiREE-12 Albumy słupów z rozłącznikami sterowanymi radiowo dla linii średniego napięcia 15-20 kV   240 zł + 23% VAT  
PTPiREE-12/01-2000 Albumy słupów z rozłącznikami sterowanymi radiowo dla linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi 35, 50 i 70 mm2 na żerdziach wirowanych LSN-os 35(50) 70   90 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-12/02-2000 Albumy słupów z rozłącznikami sterowanymi radiowo dla linii średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi 70 i 50 mm2 na żerdziach BSW LSN-os 70(50)   90 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-12/03-2000 Albumy słupów z rozłącznikami sterowanymi radiowo dla linii średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi 35, 70 i 50 mm2 na żerdziach wirowanych i BSW – LSN-os 35(50) 70 + LSN-os 70(50) – Konstrukcje stalowe do tomów I i II   90 zł + 23% VAT pobierz
         
PTPiREE-13 Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi w układzie trójkątnym na żerdziach drewnianych LSNd 35 (50) 70   240 zł + 23% VAT  
PTPiREE-13/01-2001 Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi 35, 50 i 70 mm2 na żerdziach drewnianych LSNd 35 (50) 70 – układ przewodów trójkątny   90 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-13/02-2001 Album słupów z odłącznikami, rozłącznikami i głowicami kablowymi dla linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi 35, 50 i 70 mm2 na żerdziach drewnianych LSNd-og 35 (50) 70 – układ przewodów trójkątny   90 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-13/03-2001 Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami gołymi 35, 50 i 70 mm2 na żerdziach drewnianych LSNd 35 (50) 70 + LSNd-og 35 (50) 70 – konstrukcje stalowe do tomów I i II   90 zł + 23% VAT pobierz
         
PTPiREE-22/01-2008 Album punktów pomiarowych w liniach napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV - lsn-pr   100 zł + 23% VAT pobierz
         
PTPiREE-10 Albumy linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami niepełnoizolowanymi LSNi 50÷120 na żerdziach wirowanych – układ przewodów płaski i pionowy   360 zł + 23% VAT
tomy I-IV / tomy V-VIII
 
PTPiREE-10/01-2003 Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami niepełnoizolowanymi o przekrojach 50÷120 mm2 na żerdziach wirowanych LSNi 50-120 – układ przewodów płaski   100 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-10/02-2003 Album słupów z odłącznikami i rozłącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami niepełnoizolowanymi o przekrojach 50÷120 mm2 na żerdziach wirowanych LSNi-o 50-120 – układ przewodów płaski   100 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-10/03-2003 Album słupów z głowicami kablowymi i odłącznikami linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami niepełnoizolowanymi o przekrojach 50÷120 mm2 na żerdziach wirowanych LSNi-g 50-120 – układ przewodów płaski   100 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-10/04-2003 Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami niepełnoizolowanymi o przekrojach 50÷120 mm2 na żerdziach wirowanych LSNi 50-120 + LSNi-o 50-120 + LSNi-g 50-120 – konstrukcje stalowe do tomów I, II i III - układ przewodów płaski   100 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-10/05-2003 Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami niepełnoizolowanymi o przekrojach 50÷120 mm2 na żerdziach wirowanych LSNi 50-120 – układ przewodów pionowy   100 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-10/06-2003 Album słupów z odłącznikami i rozłącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami niepełnoizolowanymi o przekrojach 50÷120 mm2 na żerdziach wirowanych LSNi-o 50-120 – układ przewodów pionowy   100 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-10/07-2003 Album słupów z głowicami kablowymi i odłącznikami linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami niepełnoizolowanymi o przekrojach 50÷120 mm2 na żerdziach wirowanych LSNi-g 50-120 – układ przewodów pionowy   100 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-10/08-2003 Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami niepełnoizolowanymi o przekrojach 50÷120 mm2 na żerdziach wirowanych LSNi 50-120 + LSNi-o 50-120 + LSNi-g 50-120 – konstrukcje stalowe do tomów V, VI i VII - układ przewodów pionowy   100 zł + 23% VAT pobierz
         
PTPiREE-11 Albumy linii napowietrznych dwutorowych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami niepełnoizolowanymi o przekrojach 2x70÷120 mm2 w układzie pionowym na żerdziach wirowanych   360 zł + 23% VAT  
PTPiREE-11/01-2004 Album linii napowietrznych dwutorowych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami niepełnoizolowanymi o przekrojach 2x70÷120 mm2 w układzie pionowym na żerdziach wirowanych LSNi 2x70÷120   100 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-11/02-2005 Album słupów z odłącznikami i rozłącznikami dla linii napowietrznych dwutorowych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami niepełnoizolowanymi o przekrojach 2x70÷120mm2 w układzie pionowym na żerdziach LSNi-o 2x70÷120   100 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-11/03-2005 Album słupów z głowicami kablowymi i odłącznikami linii napowietrznych dwutorowych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami niepełnoizolowanymi o przekrojach 2x70÷120mm2 w układzie pionowym na żerdziach LSNi-g 2x70÷120   100 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-11/04-2005 Album linii napowietrznych dwutorowych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami niepełnoizolowanymi o przekrojach 2x70÷120 mm2 w układzie pionowym na żerdziach wirowanych LSNi 2x70÷120 + LSNi-o 2x70÷120 + LSNi-g 2x70÷120 – konstrukcje stalowe do tomów I, II, III   100 zł + 23% VAT pobierz
         
PTPiREE-15 Albumy linii napowietrznych dwunapięciowych średniego napięcia z przewodami niepełnoizolowanych i pełnoizolowanymi niskiego napięcia z przewodami izolowanymi na żerdziach wirowanych LSNi + LnNi  

360 zł + 23% VAT
tomy I-IV

540 zł + 23% VAT
tomy V-X

 
PTPiREE-15/01-2004 Album linii napowietrznych dwunapięciowych średniego napięcia z przewodami niepełnoizolowanych 50-120 mm2 i niskiego napięcia z przewodami izolowanymi 25-120 mm2 na żerdziach wirowanych   100 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-15/02-2004 Album słupów z odłącznikami i rozłącznikami dla linii napowietrznych dwunapięciowych średniego z przewodami niepełnoizolowanych 50-120 mm2 i niskiego napięcia z przewodami izolowanymi 25-120 mm2 na żerdziach wirowanych   100 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-15/03-2004 Album słupów z głowicami kablowymi, odłącznikami i rozłącznikami dla linii napowietrznych dwunapięciowych średniego z przewodami niepełnoizolowanych 50-120 mm2 i niskiego napięcia z przewodami izolowanymi 25-120 mm2 na żerdziach wirowanych   100 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-15/04-2004 Album linii napowietrznych dwunapięciowych średniego napięcia z przewodami niepełnoizolowanych 50-120 mm2 i niskiego napięcia z przewodami izolowanymi 25-120 mm2 na żerdziach wirowanych. Konstrukcje stalowe do Tomów I, II, III   100 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-15/05-2005 Album linii napowietrznych dwunapięciowych z przewodami pełnoizolowanymi samonośnymi średniego napięcia 10 i 70 mm2 i niskiego napięcia 25-120 mm2 na żerdziach wirowanych LSNi + LnNi   100 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-15/06-2005 Album słupów z odłącznikami, rozłącznikami i głowicami kablowymi dla linii napowietrznych dwunapięciowych z przewodami pełnoizolowanymi samonośnymi średniego napięcia 10 i 70 mm2 i niskiego napięcia 25-120 mm2 na żerdziach wirowanych LSNi-og + LnNi   100 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-15/07-2005 Album linii napowietrznych dwunapięciowych z przewodami pełnoizolowanymi z linką nośną typu AHXAMK-WM średniego napięcia i przewodami pełnoizolowanymi niskiego napięcia na żerdziach wirowanych LSNi + LnNi - przekroje 25-120 mm2   100 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-15/08-2005 Album linii napowietrznych dwunapięciowych z przewodami pełnoizolowanymi z linką nośną typu SAXKA-W i XRaUHAKXS+Fe średniego napięcia i przewodami pełnoizolowanymi niskiego napięcia na żerdziach wirowanych LSNi + LnNi - przekroje 25-120 mm2   100 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-15/09-2005 Album słupów z odłącznikami, rozłącznikami i głowicami kablowymi dla linii napowietrznych dwunapięciowych z przewodami pełnoizolowanymi z linką nośną średniego napięcia i przewodami pełnoizolowanymi niskiego napięcia na żerdziach wirowanych LSNi-og + LnNi - przekroje 25-120 mm2   100 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-15/10-2005 Album linii napowietrznych dwunapięciowych z przewodami pełnoizolowanymi średniego i niskiego napięcia na żerdziach wirowanych. Konstrukcje stalowe do tomów V, VI, VII, VIII i IX. LSNi + LnNi, LSNi-og + LnNi   100 zł + 23% VAT pobierz
         
PTPiREE-20 Albumy linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami niepełnoizolowanymi w układzie pionowym na żerdziach drewnianych LSNid 50-120   270 zł + 23% VAT  
PTPiREE-20/01-2006 Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami niepełnoizolowanymi o przekrojach 50-120 mm2 w układzie pionowym na żerdziach drewnianych LSNid 50-120   100 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-20/02-2007 Album słupów z odłącznikami i rozłącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami niepełnoizolowanymi o przekrojach 50-120 mm2 w układzie pionowym na żerdziach drewnianych LSNid-o 50-120   80 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-20/03-2007 Album słupów z głowicami kablowymi, odłącznikami i rozłącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami niepełnoizolowanymi o przekrojach 50-120 mm2 w układzie pionowym na żerdziach drewnianych LSNid-g 50-120   80 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-20/04-2007 Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami niepełnoizolowanymi o przekrojach 50-120 mm2 w układzie pionowym na żerdziach drewnianych LSNid 50-120 + LSNid-o 50-120 + LSNid-g 50-120. Konstrukcje stalowe do tomów I, II i III   50 zł + 23% VAT pobierz
         
PTPiREE-16 Albumy linii napowietrznych izolowanych średniego i niskiego napięcia LSNi / SAXKA + Lnni   200 zł + 23% VAT  
PTPiREE-16/05-1996 Album linii napowietrznych izolowanych średniego i niskiego napięcia – album słupów na żerdziach drewnianych – linie LSNi + Lnni   80 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-16/06-1996 Album linii napowietrznych izolowanych średniego i niskiego napięcia - album słupów funkcyjnych na żerdziach drewnianych – linie LSNi + Lnni, linie LSN SAXKA + Lnni   80 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-16/07-1996 Album linii napowietrznych izolowanych średniego i niskiego napięcia - konstrukcje stalowe słupów drewnianych – linie LSNi + Lnni, linie LSN SAXKA + Lnni   80 zł + 23% VAT pobierz
         
PTPiREE-18/01-1999 Katalog oświetlenia ulicznego   120 zł + 23% VAT pobierz
         
PTPiREE-19 Katalogi słupów i fundamentów linii 110 kV   200 zł + 23% VAT  
PTPiREE-19/01-1998 Katalog słupów i fundamentów linii 110 kV – zestawienie podstawowych rozwiązań technicznych słupów i fundamentów linii 110 kV – linie jednotorowe   120 zł + 23% VAT pobierz
PTPiREE-19/02-1998 Katalog słupów i fundamentów linii 110 kV – zestawienie podstawowych rozwiązań technicznych słupów i fundamentów linii 110 kV – linie dwutorowe   120 zł + 23% VAT pobierz