event image event image

06.04.2018 r.

Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50-120 mm2 w układzie płaskim, na żerdziach wirowanych LSNi 50-120

W dniu dzisiejszym opublikowano ostatnie 3 tomy albumu: Tom II część 2, Tom III część 2 oraz Tom IV. W chwili obecnej dostępne są już wszystkie tomy albumu:

 • PTPiREE-27/1-2017 - Album linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20 kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50÷120 mm2 w układzie płaskim, na żerdziach wirowanych LSNi 50÷120 - Tom I
 • PTPIREE-27/02a-2018 - Album słupów z łącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50÷120 mm2 w układzie płaskim na żerdziach wirowanych. Rozłączniki typu uchylnego LSNi-o 50÷120 - Tom II część 1
 • PTPIREE-27/02b-2018 - Album słupów z łącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50÷120 mm2 w układzie płaskim na żerdziach wirowanych. Łączniki budowy zamkniętej sterowane radiowo LSNi-os 50÷120 - Tom II część 2
 • PTPIREE-27/03a-2018 - Album słupów z głowicami kablowymi i łącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50÷120 mm2 w układzie płaskim na żerdziach wirowanych. Rozłączniki typu uchylnego LSNi-g 50÷120 - Tom III część 1
 • PTPIREE-27/03b-2018 - Album słupów z głowicami kablowymi i łącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50÷120 mm2 w układzie płaskim na żerdziach wirowanych. Łączniki budowy zamkniętej sterowane radiowo LSNi-gs 50÷120 - Tom III część 2
 • PTPiREE-27/4-2018 - Album linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20 kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50÷120 mm2 w układzie płaskim, na żerdziach wirowanych. Konstrukcje stalowe do tomów I, II i III LSNi 50÷120 + LSNi-o 50÷120 + LSNi-os 50÷120 + LSNi-g 50÷120 + LSNi-gs 50÷120 - Tom IV

Album dostępny jest nieodpłatnie w postaci cyfrowej. Zapraszamy do pobrania albumu do zakładki "ALBUMY DO POBRANIA".


26.02.2018 r.

Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50-120 mm2 w układzie płaskim, na żerdziach wirowanych LSNi 50-120

W dniu dzisiejszym opublikowano dwa kolejne tomy albumu:

 • PTPIREE-27/02a-2018 - Album słupów z łącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15 ÷ 20kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50 ÷ 120 mm2 w układzie płaskim na żerdziach wirowanych. Część 1 - Rozłączniki typu uchylnego LSNi-o 50÷120 - Tom IIa
 • PTPIREE-27/03a-2018 - Album słupów z głowicami kablowymi i łącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15 ÷ 20kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50 ÷ 120 mm2 w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Część 1 - Rozłączniki typu uchylnego LSNi-g 50÷120 - Tom III a

Album dostępny jest nieodpłatnie w postaci cyfrowej. Zapraszamy do pobrania albumu do zakładki "ALBUMY DO POBRANIA".


12.01.2018 r.

Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50-120 mm2 w układzie płaskim, na żerdziach wirowanych LSNi 50-120

W dniu dzisiejszym opublikowano wersję 2.0 najnowszego albumu typizacyjnego PTPiREE:

 • Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50-120 mm2 w układzie płaskim, na żerdziach wirowanych LSNi 50-120 - Tom I

Album dostępny jest nieodpłatnie w postaci cyfrowej. Zapraszamy do pobrania albumu do zakładki "ALBUMY DO POBRANIA".


12.09.2017 r.

Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50-120 mm2 w układzie płaskim, na żerdziach wirowanych LSNi 50-120

W dniu dzisiejszym opublikowano najnowszy album typizacyjny PTPiREE:

 • Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50-120 mm2 w układzie płaskim, na żerdziach wirowanych LSNi 50-120 - Tom I

Album dostępny jest nieodpłatnie w postaci cyfrowej. Zapraszamy do pobrania albumu do zakładki "ALBUMY DO POBRANIA"


03.09.2017 r.

Zmiana cen wydawnictw książkowych PTPiREE

W związku ze zmianami w sposobie dystrybucji nowych albumów typizacyjnych PTPiREE zmianie ulegają ceny większości wydawnictw Towarzystwa: albumów typizacyjnych oraz wydawnictw książkowych. Cena wybranych albumów i książek uległa zmniejszeniu średnio o 35%. Zmiana wchodzi w życie 12 września 2017 r.

Do pobrania: oferta wydawnicza PTPiREE


02.09.2017 r.

Zmiana sposobu dystrybucji albumów typizacyjnych PTPiREE

W związku z kończącymi się pracami nad wydaniem nowego albumu typizacyjnego PTPiREE: Album linii napowietrznych z przewodami osłonie 50, 70 i 120 mm2 na żerdziach wirowanych zmienia się sposób dystrybucji nowych albumów typizacyjnych PTPiREE:

 • nowe albumy typizacyjne PTPiREE dystrybuowane będą w postaci cyfrowej - w postaci plików w formacie pdf
 • nowe albumy typizacyjne PTPiREE dostępne będą nieodpłatnie - wystarczy rejestracja na stronie projektowanie.ptpiree.pl

01.09.2017 r.

Album linii napowietrznych z przewodami osłonie 50, 70 i 120 mm2 na żerdziach wirowanych

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej od momentu swego powstania koordynuje działania związane z opracowywaniem albumów typizacyjnych elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego i średniego napięcia oraz stacji elektroenergetycznych SN/nn. Albumy typizacyjne opiniowane są przez właściwe Zespoły PTPiREE: Zespół ds. linii napowietrznych lub Zespół ds. stacji elektroenergetycznych SN/nn.

Aktualnie opracowywany jest Album linii napowietrznych z przewodami osłonie 50, 70 i 120 mm2 na żerdziach wirowanych. Album przygotowany przede wszystkim w oparciu o nowe normy:

 • PN-EN 50341-1:2013-03 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV - Część 1: Wymagania ogólne - Specyfikacje wspólne,
 • PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV - Część 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski
 • oraz wymienione w nich Eurokody.

Jednym z działań jakie podjęły OSD w celu redukcji wskaźnika jest wymiana linii z przewodami gołymi SN na linie z przewodami w osłonie, stąd zapewne album ten będzie jednym z podstawowych albumów typizacyjny. 

W związku z opracowywanym właśnie albumem zmienia się sposób dystrybucji nowych albumów typizacyjnych PTPiREE:

 • album dystrybuowany będzie w postaci cyfrowej - w postaci pliku pdf
 • album dostępny będzie nieodpłatnie - wystarczy rejestracja na stronie projektownie.ptpiree.pl