event image event image

12.01.2018 r.

Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50-120 mm2 w układzie płaskim, na żerdziach wirowanych LSNi 50-120 - tom I

W dniu dzisiejszym opublikowano wersję 2.0 najnowszego albumu typizacyjnego PTPiREE:

Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50-120 mm2 w układzie płaskim, na żerdziach wirowanych LSNi 50-120 - tom I

W stosunku do wersji 1.0 w albumie wprowadzono 1 poprawek i zmian.

Album dostępny jest nieodpłatnie w postaci cyfrowej. Zapraszamy do pobrania albumu do zakładki "ALBUMY DO POBRANIA".


12.09.2017 r.

Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50-120 mm2 w układzie płaskim, na żerdziach wirowanych LSNi 50-120 - tom I

W dniu dzisiejszym opublikowano najnowszy album typizacyjny PTPiREE:

Album linii napowietrznych średniego napięcia 15-20 kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50-120 mm2 w układzie płaskim, na żerdziach wirowanych LSNi 50-120 - tom I

Album dostępny jest nieodpłatnie w postaci cyfrowej. Zapraszamy do pobrania albumu do zakładki "ALBUMY DO POBRANIA"


03.09.2017 r.

Zmiana cen wydawnictw książkowych PTPiREE

W związku ze zmianami w sposobie dystrybucji nowych albumów typizacyjnych PTPiREE zmianie ulegają ceny większości wydawnictw Towarzystwa: albumów typizacyjnych oraz wydawnictw książkowych. Cena wybranych albumów i książek uległa zmniejszeniu średnio o 35%. Zmiana wchodzi w życie 12 września 2017 r.

Do pobrania: oferta wydawnicza PTPiREE


02.09.2017 r.

Zmiana sposobu dystrybucji albumów typizacyjnych PTPiREE

W związku z kończącymi się pracami nad wydaniem nowego albumu typizacyjnego PTPiREE: Album linii napowietrznych z przewodami osłonie 50, 70 i 120 mm2 na żerdziach wirowanych zmienia się sposób dystrybucji nowych albumów typizacyjnych PTPiREE:

  • nowe albumy typizacyjne PTPiREE dystrybuowane będą w postaci cyfrowej - w postaci plików w formacie pdf
  • nowe albumy typizacyjne PTPiREE dostępne będą nieodpłatnie - wystarczy rejestracja na stronie projektowanie.ptpiree.pl

01.09.2017 r.

Album linii napowietrznych z przewodami osłonie 50, 70 i 120 mm2 na żerdziach wirowanych

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej od momentu swego powstania koordynuje działania związane z opracowywaniem albumów typizacyjnych elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego i średniego napięcia oraz stacji elektroenergetycznych SN/nn. Albumy typizacyjne opiniowane są przez właściwe Zespoły PTPiREE: Zespół ds. linii napowietrznych lub Zespół ds. stacji elektroenergetycznych SN/nn.

Aktualnie opracowywany jest Album linii napowietrznych z przewodami osłonie 50, 70 i 120 mm2 na żerdziach wirowanych. Album przygotowany przede wszystkim w oparciu o nowe normy:

  • PN-EN 50341-1:2013-03 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV - Część 1: Wymagania ogólne - Specyfikacje wspólne,
  • PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 kV - Część 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski
  • oraz wymienione w nich Eurokody.

Jednym z działań jakie podjęły OSD w celu redukcji wskaźnika jest wymiana linii z przewodami gołymi SN na linie z przewodami w osłonie, stąd zapewne album ten będzie jednym z podstawowych albumów typizacyjny. 

W związku z opracowywanym właśnie albumem zmienia się sposób dystrybucji nowych albumów typizacyjnych PTPiREE:

  • album dystrybuowany będzie w postaci cyfrowej - w postaci pliku pdf
  • album dostępny będzie nieodpłatnie - wystarczy rejestracja na stronie projektownie.ptpiree.pl