event image event image

Albumy typizacyjne PTPiREE

PTPiREE-27-2017 - Album linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20 kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50÷120 mm2 w układzie płaskim, na żerdziach wirowanych LSNi 50÷120

  • PTPiREE-27/1-2017 - Album linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20 kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50÷120 mm2 w układzie płaskim, na żerdziach wirowanych LSNi 50÷120 - Tom I
  • PTPIREE-27/02a-2018 - Album słupów z łącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50÷120 mm2 w układzie płaskim na żerdziach wirowanych. Rozłączniki typu uchylnego LSNi-o 50÷120 - Tom II część 1
  • PTPIREE-27/02b-2018 - Album słupów z łącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50÷120 mm2 w układzie płaskim na żerdziach wirowanych. Łączniki budowy zamkniętej sterowane radiowo LSNi-os 50÷120 - Tom II część 2
  • PTPIREE-27/03a-2018 - Album słupów z głowicami kablowymi i łącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50÷120 mm2 w układzie płaskim na żerdziach wirowanych. Rozłączniki typu uchylnego LSNi-g 50÷120 - Tom III część 1
  • PTPIREE-27/03b-2018 - Album słupów z głowicami kablowymi i łącznikami dla linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50÷120 mm2 w układzie płaskim na żerdziach wirowanych. Łączniki budowy zamkniętej sterowane radiowo LSNi-gs 50÷120 - Tom III część 2
  • PTPiREE-27/4-2018 - Album linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20 kV z przewodami w osłonie o przekrojach 50÷120 mm2 w układzie płaskim, na żerdziach wirowanych. Konstrukcje stalowe do tomów I, II i III LSNi 50÷120 + LSNi-o 50÷120 + LSNi-os 50÷120 + LSNi-g 50÷120 + LSNi-gs 50÷120 - Tom IV

- wyślij e-mail na adres: albumy@ptpiree.pl 
- z danymi teleadresowymi firmy oraz adresem e-mail na który mamy wysłać dane ftp do pobrania albumu
- dane dostępowe do serwera ftp zostaną wysłane w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia