event image event image

Wydawnictwa książkowe

 • Badania odbiorcze transformatorów
  Autor: Zbigniew Szymański
  Cena: 170 zł + 23% VAT
 • Nielegalne pobieranie paliw lub energii. Aspekty prawne i zasady postępowania (rok wydania: 2013)
  Autor: Andrzej Stankiewicz, Małgorzata Balwicka-Szczyrba
  Cena: 40,00 zł + 5% VAT
 • Izolatory ceramiczne do sieci średnich napięć i 110 kV. Zalecane właściwości i badania oraz wytyczne doboru (rok wydania: 2013)
  Autor: Jacek Wańkowicz, Jerzy Bielecki
  Cena: 50,00 zł + 5% VAT
 • Izolatory kompozytowe do linii średnich napięć i 110 kV. Zalecane właściwości i badania oraz wytyczne doboru (rok wydania: 2012)
  Autor: Jacek Wańkowicz, Jerzy Bielecki
  Cena: 50,00 zł + 5% VAT
 • Straty energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych (rok wydania: 2009)
  Autor: Praca zbiorowa pod red. Jerzego Kulczyckiego
  Cena: 50,00 zł + 5% VAT
 • Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać żerdzie drewniane do budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych (rok wydania: 2006)
  Autor: Andrzej Grzybowski, Waldemar Kiwitt, Kazimierz Koschel, Włodzimierz Szajkowski
  Cena: 10,00 zł + 23% VAT
 • Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć (rok wydania: 2005)
  Autor: Edward Anderson, Edward Jasiński, Izabella Komorowska, Jerzy Kulikowski, Andrzej Piłatowicz
  Cena: 25,00 zł + 23% VAT
 • Wytyczne projektowania i doboru uziemień ochronnych słupów napowietrznych linii SN w sieciach z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor
  Cena: 30,00 zł + 23% VAT
 • Ekonomiczne wykorzystanie transformatorów – minimalizacja potrzeb transformacji (rok wydania: 2000)
  Autor: Mieczysław Konstanciak
  Cena: 20,00 zł + 5% VAT
 • Ocena wydatku energetycznego pracowników na wybranych stanowiskach pracy w spółkach dystrybucyjnych energii elektrycznej (rok wydania: 2000)
  Autor: Ryszard Paluch
  Cena: 20,00 zł + 23% VAT
 • Ryzyko zawodowe w Spółkach Dystrybucyjnych Energii Elektrycznej (rok wydania: 2001)
  Autor: Ryszard Studenski
  Cena: 20,00 zł + 23% VAT
 • Zasady budowy linii kablowych (rok wydania: 1999)
  Autor: Lech Laskowski, Janusz Stokłosa, Roman Masztak
  Cena: 10,00 zł + 23% VAT
 • Oddziaływanie obiektów elektroenergetycznych o napięciu do 110 kV na środowisko (rok wydania: 1993)
  Cena: 35,00 zł + 23% VAT
 • Analiza prawna dotycząca zasad postępowania przy wycince drzew i gałęzi w pasach istniejących i powstających linii energetycznych (rok wydania: 2003)
  Cena: 20,00 zł + 23% VAT