event image event image

Pozostałe instrukcje

 • Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych (rok wydania: 2013)
  Postanowienia instrukcji oparte zostały między innymi o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, Ustawę kodeks pracy, Ustawę prawo energetyczne oraz pozostałe rozporządzenia związane z bezpieczeństwem w środowisku pracy i akty normatywne. Instrukcja opracowana została na potrzeby OSD i OSP w ramach działalności statutowej PTPiREE. Instrukcja stanowi propozycję organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych i stanowić może podstawę do opracowania własnej instrukcji dostosowanej do wymagań i specyfiki poszczególnych przedsiębiorstw.
  Cena (10 egzemplarzy): 350,00 zł + 23% VAT
  każdy kolejny egzemplarz: 15,00 zł + 23% VAT
 • Instrukcja prowadzenia i oznakowania prac prowadzonych w pasach dróg publicznych różnych kategorii przez służby Zakładów Energetycznych lub na ich zlecenie (rok wydania: 2004)
  Cena: 2.000,00 zł + 23% VAT (zawiera koszt licencji)
 • Ramowa instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii kablowych (rok wydania: 2011)
  cena: 50 zł + 23% VAT
 • Instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych z przewodami gołymi oraz izolowanymi niskich i średnich napięć (rok wydania: 2001)
  cena: 70 zł + 23% VAT
 • Ramowa instrukcja eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych o napięciu 110 kV (rok wydania: 2001)
  cena: 70 zł + 23% VAT
 • Instrukcja eksploatacji stacji transformatorowych SN/nN (rok wydania: 2001)
  cena: 70 zł + 23% VAT
 • Instrukcja eksploatacji urządzeń oświetlenia zewnętrznego (rok wydania: 2001)
  cena: 70 zł + 23% VAT
 • Ramowa instrukcja eksploatacji stacji elektroenergetycznych wysokich napięć (rok wydania: 2001)
  cena: 80 zł + 23% VAT
 • Ramowa instrukcja eksploatacji układów zabezpieczających, pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczo-sygnalizacyjnych urządzeń elektrycznych (rok wydania: 2001)
  cena: 80 zł + 23% VAT
 • Instrukcja eksploatacji układów telemechaniki (rok wydania: 2001)
  cena: 70 zł + 23% VAT
 • Ramowa instrukcja eksploatacji i obsługi instalacji sprężonego powietrza (rok wydania: 2001)
  cena: 70 zł + 23% VAT
 • Ramowa instrukcja eksploatacji układów zasilających napięcia stałego, przemiennego i gwarantowanego (rok wydania: 2001)
  cena: 70 zł + 23% VAT
 • Instrukcja badań odbiorczych oraz przyjmowania urządzeń elektroenergetycznych do eksploatacji (rok wydania: 2001)
  cena: 90 zł + 23% VAT
 • Instrukcja badania ciągłości zasilania odbiorców z sieci energetyki zawodowej. Część I - z sieci SN i nn; Część II - z sieci 110 kV (rok wydania: 2001)
  cena: 80 zł + 23% VAT
 • Instrukcja badania zakłóceń w elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych (rok wydania: 2001)
  cena: 70 zł + 23% VAT
 • Instrukcja łączeń ruchowych w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych (rok wydania: 2001)
  cena: 70 zł + 23% VAT
 • Instrukcja ochrony przeciwpożarowej obiektów elektroenergetycznych (rok wydania: 2001)
  cena: 80 zł + 23% VAT
 • Oddziaływanie obiektów elektroenergetycznych na środowisko (rok wydania: 2001)
  cena: 80 zł + 23% VAT