event image event image

Biuletyn Branżowy "Energia Elektryczna"

Biuletyn branżowy "Energia Elektryczna" jest jedną z najważniejszych pozycji wydawniczych Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Miesięcznik ukazuje się nieprzerwanie od 1992 r. Prezentowana jest w nim problematyka elektroenergetyczna zarówno z zakresu techniki i technologii, jak i zarządzania, ekonomii, prawa, obsługi klientów, a także innych zagadnień związanych z energetyką.

          

"Energia Elektryczna" - miesięcznik - regularnie dociera do spółek zajmujących się wytwarzaniem, dystrybucją, obrotem i przesyłem energii elektrycznej.

"Energia Elektryczna" to czasopismo rzetelnie prezentujące problematykę branży:

  • Rynek i regulacje
  • Technika i technologie
  • Informatyka
  • Radiotelekomunikacja
  • Fundusze UE
  • Wydarzenia w branży
  • Aktualności

"Energia Elektryczna" dystrybuowana jest poprzez prenumeratę, wysyłkę bezpośrednią, a także podczas wydarzeń branżowych.

Koszt rocznej prenumeraty miesięcznika: 360 zł + 5% VAT